Husordensregler


Det er i hver enkelt borettshavers interesse at bestemmelsene i husorden blir fulgt, og at
leiligheten og bakgården ikke brukes slik at det sjenerer andre.

Ro i leiligheten

Bråk og støy fra leilighetene må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 06.00 søndag-torsdag og fra kl. 00:00 til kl. 06:00 fredag-lørdag. Musikkundervisning tillates bare etter godkjennelse fra styret, og med samtykke av naboer over, under og ved siden. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 22.00 og på søn- og helligdager.

Husdyrhold

Det er tillatt med husdyrhold som ikke er til sjenanse for andre borettshavere.

Husholdningsavfall

Husholdningsavfall legges i anviste beholdere som lukkes etter bruk. Avfallet emballeres forsvarlig. Papir legges i papirbeholderne. Øvrig avfall er beboerne selv ansvarlig for blir fjernet.

Renhold

Trapper og gelendere vaskes hver 14. dag eller ved behov. Ved behov rengjøres vinduer, utedør, leilighetsdør og trapperomsvegger i opptil 1,5 meter høyde.

Lufting, tørking og banking

Tørking av tøy kan finne sted på dertil egnede steder (takterrassene tilhørende loftsleilighetene etc.), forutsatt at det foregår slik at det ikke sjenerer naboene.
Lufting og banking skjer fra kl. 08.00 til kl. 19.00 unntatt søn- og helligdager og 1. og 17. mai.

Markiser, blomsterkasser og liknende

Det er ikke tillatt å montere markiser, blomsterkasser eller liknende utenfor leilighetene.

Sykkelparkering

Sykler plasseres bare på steder som er anvist av styret. Motorkjøretøyer tillates ikke parkert i bakgården.Meldinger fra styret i Vika borettslag eller fra Boligbyggelaget USBL, gjennom skriv, oppslag, e-post og den til enhver tid gjeldende Beboermanual, gjelder på samme måte som husordensreglene.


Ovenstående generelle husordensregler gjelder inntil styret i Vika Borettslag bestemmer noe annet.